Okinawa Shorin-ryu Karate Shinkokai

Hanshi 9th Dan Masanobu Kikukawa

Biography

Karate

Karate Lineage

Kobudo

Kobudo Lineage